Kwalifikacyjne kursy zawodowe


Lista oferowanych kwalifikacji

  Od roku szkolnego 2019/2020 Centrum przyjmuje kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach zmodyfikowane i częściowo zmodyfikowane w zakresie efektów wspólnych i efektów z kwalifikacji dla zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Lista kursów oferowanych przez Centrum w najbliższym roku szkolnym znajduje się na stronie —> rekrutacja


  Szczegółowe informacje o kwalifikacjach:

  DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
  STOLARZ

  BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
  MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

  BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
  MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

  BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych, BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
  TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

  ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  ELEKTRYK

  ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

  ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
  AUTOMATYK

  MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
  ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
  OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status