Centrum Kompetencji Zawodowych – II edycja

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 bierze udział w projektach współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: Centra Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja.
Łączna wartość projektów wynosi 25.909.381,71 zł.

1) „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków
– 2 edycja” – całkowita wartość projektu 2 061 843,46 zł.
Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Budowlanych nr 1(ZSB Nr 1),
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych (ZSGD i GW),
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

2) „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej
Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 7 462 351,19 zł.
Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 (ZSM Nr 1),
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ZSM Nr2),
Zespół Szkół Mechanicznych nr 3(ZSM Nr3),
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNiG),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

3) „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno–gastronomicznej (T) w Gminie
Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 2 724 351,15 zł.
Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (ZS Ek. Nr1),
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2),
Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 (ZSG Nr 1),
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 (ZSG Nr 2),
Zespół Szkół Specjalnych nr 14 (ZSS Nr 14),
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW Nr 1),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

4) „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno–elektronicznej (E) w Gminie
Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 5 528 842,00 zł.
Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 (ZSEl. Nr 1),
Zespoł Szkół Elektrycznych nr 2 ( ZSEl. Nr 2),
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEn.),
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ),
Zespół Szkół nr 1 (ZS Nr1),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

5) „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo–leśnej z ochroną środowiska (R)
w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 1 161 121,20 zł.
Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZPGNiG),
Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ Nr 1).

6) „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno–usługowej (A) w Gminie
Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 6 970 872,71 zł.
Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Chemicznych(ZSCH) ,
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1(ZS Ek.nr1),
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2),
Zespół Szkół nr 1(ZSnr 1),
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDiGW),
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ZSM nr 2),
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (ZSP-M),
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza
i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 “Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.
Głównym celem projektów jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach na terenie
ZIT dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku
pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.
Projekty zakładają kontynuowanie funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w
poszczególnych branżach na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego o największym potencjale
dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.
CKZ będą realizowały: kursy/szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze),
doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w
oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy
zewnętrzne.

Okres realizacji projektów: 2 stycznia 2020 r. – 29 września 2023 r.

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status