Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie ogłaszamy postępowanie w sprawie zamówienia nie przekraczającego kwoty 130 000 zł netto.

Dostawa dwóch samochodów osobowych Hyundai i20 na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 42A.


zapytanie ofertowe
zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 2 Formularz oferty
zał. nr 3 Oświadczenie
zał. nr 4 wzór umowy
zał. nr 5 Specyfikacja techniczna
zał. nr 6 oświadczenie

Data ogłoszenia: 30.09.2022 r.

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status