Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie ogłaszamy postępowanie w sprawie zamówienia nie przekraczającego kwoty 130 000 zł netto.

Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych oraz akcesoriów (artykułów) motoryzacyjnych

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz_ofertowy_paliwo
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie Dostawcy
Załącznik nr 3 – ośw. o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 4 wzór umowy

Data ogłoszenia: 26.02.2024 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania_01.03.2024

Data ogłoszenia: 01.03.2024 r.

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status