Pracownicy i wykładowcy

W Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie pracuje doświadczona i kompetentna kadra. Nauczyciele tu uczący to wykwalifikowani specjaliści, doświadczeni pedagodzy i wychowawcy. Wszyscy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu tj. kwalifikacje merytoryczne i odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

Nauczyciele Centrum stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, starając się sprostać wymaganiom jakie stawia przed nimi nowoczesna placówka:

  • osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego przewidzianego dla nauczycieli;
  • w związku z prowadzeniem przez Centrum zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wielu nauczycieli Centrum jest przygotowana do pełnienia obowiązków egzaminatorów;
  • wielu nauczycieli przygotowuje propozycje zadań egzaminacyjnych wykorzystywanych przy przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych;
  • opracowują własne materiały dydaktyczne, pakiety edukacyjne itp.;
  • w ramach rozwoju zawodowego podejmują studia podyplomowe;
  • dzięki współpracy z zagranicą uczestniczą w międzynarodowych wyjazdach szkoleniowych, konferencjach itp.

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status