Przydatne informacje

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie

Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę zapisać się na dowolną kwalifikację?
Tak, przyjmujemy zapisy na wszystkie oferowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie. Nie możemy jednak zagwarantować, że każdy kurs zostanie uruchomiony. Uruchomione będą te kursy, na które zgłosi się przynajmniej 20 osób.

Kto może brać udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie?
Kursy przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które ukończyły 18 lat. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych lub związanych z wykształceniem. Osoby, które nie ukończyły 18 lat i mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży a chciałyby uczestniczyć w KKZ proszone są o kontakt z sekretariatem Centrum.
Osoby niebędące obywatelami RP prosimy przed rekrutacją o kontakt z sekretariatem Centrum.

Do kiedy muszę dostarczyć zaświadczenie lekarskie?
Zaświadczenie lekarskie należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Kiedy zaczynają się kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie?
Wszystkie kursy zaczynają się we wrześniu. Szczegółowy harmonogram jest publikowany na stronie www.ckz.krakow.pl przed rozpoczęciem kursów.

Ile trwają kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie?
Kursy zaczynają się we wrześniu i trwają do maja lub listopada kolejnego roku. Każdy kurs obejmuje kilkaset godzin dydaktycznych. Szczegółowe informacje dotyczące wymiaru kursu, nauczanych przedmiotów oraz prowadzących udostępniane są na stronie www.ckz.kraków.pl.

W jakim trybie prowadzone są zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie?
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie prowadzone są w systemie zaocznym, czyli w piątki po południu (od 15.50) oraz w soboty i niedziele (od 8.00). Zajęcia odbywają się mniej więcej co 2 tygodnie. Każdy z kursów obejmuje od około 500 do 700 godzin.

Jak wygląda organizacja i zaliczanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie?
Szczegółowe informacje na temat organizacji i zaliczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie znajdują się w Statucie Centrum.

Jaki jest koszt uczestnictwa w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie?
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie prowadzone są BEZPŁATNIE

Gdzie odbywają się zajęcia?
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie odbywają się albo w Wydziale Mechanicznym przy ul. Krupniczej 42a, albo w Wydziale Budowlanym przy ul. Wesele 41.

Czy na zajęciach jest dużo teorii?
Oczywiście teoria jest ważna, ale my stawiamy na praktykę. Każdy z kursów obejmuje kilkaset godzin zajęć praktycznych. Również zajęcia teoretyczne nastawione są w dużej mierze na praktyczne wykorzystanie wiedzy.

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status