Oferta CKZ

Szkolenia i kursy Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie powstało w 2019 roku w wyniku reformy polskiego systemu edukacji. Centrum, wraz z podobnymi instytucjami w innych miastach, tworzy na terenie Polski sieć placówek edukacyjnych, udostępniających pracownie zawodowe oraz wykwalifikowaną kadrę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, dla potrzeb edukacji zawodowej

Oferujemy osobom dorosłym kwalifikacyjne kursy zawodowe w następujących branżach i zawodach:

  • branża administracyjno-usługowa (stolarz),
  • branża budowlana (cieśla, dekarz, monter izolacji budowlanych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, technik budownictwa, technik renowacji elementów architektury),
  • branża elektryczna/mechatroniczna (elektromechanik, elektryk, monter – elektronik, monter – mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik),
  • branża mechaniczna (blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych),
  • branża rolniczo-leśna z ochroną środowiska (technik architektury krajobrazu).

Oferujemy kursy zawodowe w zakresie spawania w następujących metodach: elektrodą otuloną (111); MIG (131), MAG (135), TIG (141), spawania gazowego (311). Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców poszukujących szkoleń dla swoich pracowników.


Posiadamy znak jakości Małopolskich Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) przyznawany przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie nr 221/2017

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status