Deklaracje przystąpienia do egzaminu

Pragniemy poinformować, że termin składania Deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. – tzw. kwalifikacje “dwuliterowe”) na sesję styczeń/luty 2021 r. mija 15 września 2020 r.
Osoby pragnące przystąpić w tej sesji do egzaminu proszone są o złożenie najpóźniej do tego dnia kompletnie i starannie wypełnionego druku Deklaracji w sekretariacie CKZ1

Druk do pobrania –> Deklaracja – styczeń/luty 2021

Pragniemy poinformować, że termin składania Deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. – tzw. kwalifikacje “jednoliterowe”) na sesję styczeń/luty 2021 r. mija 11 września 2020 r.
Osoby pragnące przystąpić w tej sesji do egzaminów z kwalifikacji proszone są o złożenie najpóźniej do tego dnia kompletnie i starannie wypełnionego druku Deklaracji w sekretariacie CKZ1

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status