O nas

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie powstało w 2019 roku w wyniku reformy polskiego systemu edukacji. Centrum, wraz z podobnymi instytucjami w innych miastach, tworzy na terenie Polski sieć placówek edukacyjnych, udostępniających pracownie zawodowe oraz wykwalifikowaną kadrę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, dla potrzeb edukacji zawodowej. Od początku istnienia placówki kierował nią Pan Marek Filipczyk. Od 2022 roku dyrektorem Centrum jest Pani Barbara Dobrek.

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie prowadzi działalność edukacyjną w trzech branżach:

  • mechanice / mechatronice,
  • elektryce / elektronice,
  • budownictwie.

Do Centrum trafia młodzież, której umożliwiamy odbycie zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach pod okiem wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.

Centrum ma również w swojej ofercie kursy zawodowe w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe przeznaczone dla osób dorosłych, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności zawodowe, a w wyniku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikację potwierdzić także zawód. Także nauczyciele przedmiotów zawodowych, korzystając z pomocy Centrum, mogą podnieść swoje kwalifikacje.

Oferta Centrum to nie tylko kursy i szkolenia, ale również możliwość zdobycia państwowych certyfikatów potwierdzających zdobyte uprawnienia i kwalifikacje. Nauczyciele Centrum są uprawnieni do przeprowadzania egzaminów zawodowych w 18 zawodach. Centrum, starając się dostosować swoją ofertę do potrzeb regionalnego rynku pracy, nie zaniedbuje współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się edukacją zawodową, w tym wieloma z zagranicy, dzięki czemu może dostosowywać swą działalność do europejskich trendów w kształceniu zawodowym.

Od kilku lat Centrum należy do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Ideą MPKU jest umożliwienie mieszkańcom i instytucjom Małopolski stałego i łatwego dostępu do zasobów związanych z kształceniem ustawicznym. Dzięki MPKU będzie można nie tylko wypracować jednakowe standardy usług świadczonych przez firmy, ale także stworzyć system kształcenia ustawicznego w województwie małopolskim.

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status