Harmonogramy zajęć KKZ

WEEKENDOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ
–> 17-19 maja 2024 r.
–> 24-26 maja 2024 r.


HARMONOGRAMY KURSÓW – kursy otwarte w roku szkolnym 2023/24

Poniżej znajdują się harmonogramy kursów, które rozpoczęły się w w roku szkolnym 2023/2024

BUD.09 – hydraulik – (aktualizacja 06.05.2024 r.)

DRM.04 – stolarz (aktualizacja 06.05.2024 r.)

ELE.02 – elektryk (aktualizacja 08.05.2024 r.)

ELE.10 – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (aktualizacja 02.04.2024 r.)

ELM.01 – automatyk (aktualizacja 22.01.2024 r.)

MOT.02 – elektromechanik pojazdów samochodowych (aktualizacja 11.03.2024 r.)

MOT.05 – mechnik pojazdów samochodowych (aktualizacja 11.03.2024 r.)


HARMONOGRAMY KURSÓW – kontynuacja kursów z 2022

Poniżej znajdują się harmonogramy kursów, które rozpoczęły się w w roku szkolnym 2022/2023

2MEC.05 – operator obrabiarek skrawających

2MOT.02 – elektromechanik pojazdów samochodowych

2MOT.05 – mechanik pojazdów samochodowych

2DRM.04 – stolarz

2ELE.02 – elektryk (aktualizacja 03.10.2023 r.)

2BUD.02 – cieśla


DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Od września 2022 r. w Centrum wdrożony został system Synergia. Umożliwia on bieżące monitorowanie frekwencji i postępów w nauce, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych. Za pomocą systemu każdy uczestnik może:
– sprawdzać plan lekcji,
– sprawdzać oceny i zaliczenia,
– na bieżąco monitorować obecność,
– korespondować z dowolnym nauczycielem,
– odczytywać ogłoszenia,
– przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
– korzystać z pomocy technicznej.

Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://rodzina.librus.pl, wpisując otrzymany login i hasło. Prosimy pamiętać, że z powodów formalnych z jednego konta w systemie Synergia powinna korzystać jedna osoba.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane można znaleźć pod adresem: https://synergia.librus.pl/faq
Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu! —> zaloguj się


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zajęcia ze stolarstwa (kwalifikacje DRM.04) odbywają się w budynku przy ul. Wesele 41
Zajęcia w branży budowlanej (kwalifikacje BUD) odbywają się w budynku przy ul. Wesele 41
Zajęcia w branży mechanicznej (kwalifikacje MOT i MEC) odbywają się w budynku przy ul. Krupniczej 42a
Zajęcia w branży elektrycznej i mechatronicznej (kwalifikacje ELE i ELM) odbywają się w budynku przy ul. Krupniczej 42a oraz w budynku przy ul. Wesele 41 (wybrane zajęcia na kursach elektrycznych (ELE) – prosimy o sprawdzanie miejsca odbywania zajęć na harmonogramie zajęć praktycznych)

Zajęcia odbywają się zgodnie z następującym rozkładem godzin —> dzwonki


Ze względów organizacyjnych istnieje możliwość zmiany terminów zajęć. Prosimy o śledzenie Aktualności oraz serwisu Librus. Pozostałe informacje (takie jak numery sal i pracowni będą dostępne na tablicach informacyjnych w Centrum).

UWAGA! W zajęciach praktycznych mogą uczestniczyć jedynie osoby ubrane w odzież roboczą (np. ogrodniczki plus dopasowana koszula flanelowa). Niedopuszczalne są dresy, luźne ubrania itp. Długie włosy muszą być obowiązkowo spięte, a w przypadku pracy przy maszynach obowiązkowo ukryte pod nakryciem głowy. Należy również przestrzegać wszelkich innych, przekazywanych przez nauczycieli, zaleceń BHP.

Osoby bez ubrania roboczego i niestosujące się do zasad BHP nie będą dopuszczone do zajęć praktycznych.

Pin It on Pinterest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status